Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Zdravotnický konzultant/ka v sociálních službách

Hlavní předmět činnosti: propojování sociální a zdravotní péče v rámci poskytovaných služeb se zaměřením na seniory (pečovatelská služba a centrum denních služeb Stěnava) Místo výkonu práce: Dělnické domy 74, 550 01 Broumov Platové

Lokalita: Jiráskova 193, Broumov
Kontakt: Eva Kašparová
E-mail: kasparova@nadejebroumov.cz
Telefon: 774 450 631

Hlavní předmět činnosti: propojování sociální a zdravotní péče v rámci poskytovaných služeb se zaměřením na seniory (pečovatelská služba a centrum denních služeb Stěnava)
Místo výkonu práce: Dělnické domy 74, 550 01 Broumov
Platové podmínky: 9. - 10. platová třída + příslušné příplatky (platné NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
Předpokládaný nástup: 7/2024 nebo dle domluvy
Úvazek: 1,0 (lze i na zkrácený úvazek – vhodné i pro důchodce nebo absolventy)
Požadovaná odborná způsobilost:
a) k výkonu povolání všeobecné sestry dle § 5 zák. č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), nebo
b) získal odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka dle § 10 zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, nebo
c) získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry dle § 21b zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních
 

Další požadavky a předpoklady:

 •  praxe v oboru výhodou
 • zkušenost s péčí o seniory výhodou
 • schopnost komunikace, empatie, kreativita, flexibilita, vstřícnost, ochota učit se
 • organizační schopnosti, samostatnost,znalost práce s PC

Náplň práce: ​

 • propojování sociální a zdravotní péče v rámci poskytované služby,
 • podílení se na procesu jednání se zájemcem o službu a sociálního šetření s cílem posouzení potřeb zájemce ze zdravotního hlediska včetně zhodnocení obsahu lékařských zpráv,
 • podílení se na procesu individuálního plánování a revizí individuálních plánu tak, aby v nastavení služby byl dostatečně zohledněn zdravotní stav uživatele služby a na něj navázané potřeby, případně tvorba samostatného plánu zdravotní péče,
 • poradenská činnost uživatelům služby v oblastech zasahujících do zdravotní problematiky,
 • metodická či lektorská činnost pro pracovníky v přímé péči směřující k zohlednění zdravotního stavu uživatele při poskytování úkonů sociální služby, komunikace s poskytovateli zdravotních služeb, případně s jinými poskytovateli sociálních služeb,
 • doprovody uživatelů služeb do zdravotních zařízení v případě, že to vyžaduje specifičnost či náročnost situace klienta,
 • zapojování se do mezioborové spolupráce.

Nabízíme: ​

 • zaměstnanecké benefity
 • vzdělávání a osobní rozvoj, příjemné pracovní prostředí ​

Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče:

jméno, příjmení, titul

datum a místo narození

státní příslušnost

místo trvalého pobytu

kontakt – telefon, mobilní telefon, e-mail

datum a podpis

Povinné přílohy přihlášky:

motivační dopis strukturovaný

životopis čestné prohlášení o bezúhonnosti

kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu: Mgr. Eva Kašparová, Centrum sociálních služeb Naděje Broumov, Na Příkopech 27, 550 01 Broumov.

 

Kontaktní osoba pro případné dotazy k dané pozici: Bc. Beata Hovorková – vedoucí sociálních služeb PS a CDS Stěnava, tel.: 491 524 808, hovorkova@nadejebroumov.cz nebo Eva Kašparová – ředitelka, mob.: 774 450 631, kasparova@nadejebroumov.cz

 

V Broumově 13.03.2024

Mgr. Eva Kašparová, ředitelka