Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Špýchar Police nad Metují

Areál bývalé sýpky (špýcharu) v Polici nad Metují, součástí budova č. p. 489.

Lokalita: Radimovská 489, Police nad Metují
GPS: 50.53458N 16.239143E
Kontakt: Kristýna Dyntarová
E-mail: kristyna.dyntarova@srrb.cz
Telefon: 722 952 263
Typ nemovitosti: Brownfield

Vlastník: Město Police nad Metují

Link: Národní databáze brownfieldů

Areál bývalé sýpky (špýcharu) v Polici nad Metují, součástí budova č. p. 489.

Raně barokní budova sýpky byla postavena benediktiny roku 1694. Během válečných střetů roku 1761 posloužila jako polní nemocnice pro raněné a nemocné. Od roku 1788 sloužila jako sýpka pro vytváření zásob obilí pro časy nouze. Poslední dochovaný záznam je z roku 1886, kdy vichřice odnesla střechu sýpky i s krovy. Další osudy špýcharu nejsou známy. Od 2. pol. 20 století byla budova řadu let využívána zemědělským družstvem a následně družstvem vlastníků. Nikdy se nepodařilo vypátrat, kdo vlastnil sýpku po benediktinech, proto vlastnictví přešlo na stát a následně byl roku 2014 objekt převeden do vlastnictví města Police nad Metují. Roku 1988 byla zapsána do státního seznamu památek.