Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Končí projekt SRRB v oblasti zádrže vody v krajině

Máme radost! Šest nových tůní o rozloze okolo 3000 m2 vzniklo během dubna v Otovicích za Obecním úřadem. Nový biotop tu „vyrostl“ díky projektu Stavanger, který je financován z Norských fondů a který realizuje Strategická rada regionu Broumovsko. Partnerem projektu je spolek Krajinohled.
Všechny tůně se po vybudování téměř hnedka naplnily spodní vodou a také vodou z přerušeného odvodňovacího systému, který byl na místě hned ve třech vrstvách. Díky biotopu bude nejen potlačen rozrůstající se rákos ve vysychajícím mokřadu, ale zároveň zde dojde k tolik potřebné zádrži vody v krajině.

 
Děkujeme za spolupráci obci Otovice, která projekt finančně podpořila!


EN: We are happy! Six new pools with an area of ​​around 3,000 m2 were created during April in Otovice behind the Municipal Office. The new biotope "grew up" here thanks to the Stavanger project, which is financed by Norwegian funds and implemented by  Strategická rada regionu Broumovsko. Partner of project is Landoscope.
All the pools were filled almost immediately with groundwater and also with water from the interrupted drainage system, which was in place in three layers. Thanks to the biotope, the growing reeds in the drying wetland will not only be suppressed, but at the same time there will be much-needed water retention in the landscape. 


We thank Otovice for its cooperation and financial support!