Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

SRRB na setkání s představiteli francouzského kandidátského města Bourges 2028

Dne 16. 05. 2023 jsme se v Broumově společně s kolegy z týmu Broumov 2028 zúčastnili setkání s představiteli francouzského města Bourges, které je taktéž kandidátem na titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028.

Bourges je přitom nejmenší francouzský finalista a svou přihlášku hodně staví na ekologických a udržitelných projektech.

Naším úkolem tedy bylo představit naši práci v oblasti adaptace na klimatickou změnu a zádrže vody v krajině, které se systematicky věnujeme. Osvětlili jsme problémy, se kterými se u nás v regionu i obecně v České republice potýkáme (sucho, přívalové deště, eroze...) a způsoby jejich řešení (tj. přírodě blízká opatření - budování tůní, mokřadů, remízků, svejlů, výsadby stromořadí, alejí aj.). Po prezentaci měli zástupci Bourges možnost klást doplňující dotazy a rovněž stručně popsat jejich aktivity a nápady v této oblasti.

Jednalo se bezesporu o velmi příjemné setkání, které je možné do budoucna využít i pro další spolupráci.