Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Vzniknou na Broumovsku nová místa podporující zádrž vody v krajině? O tom rozhodnou další jednání…

Broumov – S koncem října končí projekt Strategické rady regionu Broumovsko „Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I“, který má pomoci v bojích se suchem a klimatickými změnami. V rámci projektu byly zpracovány dvě adaptační strategie řešící zádrž vody v krajině, pro část povodí Stěnavy a Dunajky. Tyto strategie byly v polovině října představeny veřejnosti v Broumově a Polici nad Metují a nyní na ně naváží jednání s obcemi a vlastníky pozemků, jejichž cílem bude najít shodu na navržených krajinných opatřeních.

Díky projektu bylo během dvaceti měsíců detailně zmapováno území na Broumovsku a Policku o rozloze 58 km². Dle všech zjištěných informací pak byly navrženy kompletní studie proveditelnosti zádrže vody v krajině. Ty posloužily k tvorbě adaptačních strategií na změnu klimatu.

Tyto strategie nyní mají k dispozici kromě Strategické rady regionu Broumovska i zapojené obce – Otovice, Martínkovice, Broumov, Police nad Metují, Bukovice, Žďár nad Metují. „Adaptační strategie berme jako zásobník nápadů, jak by se dala krajina ozdravit. Jsou zde vytipována místa, která jsou vhodná pro vytvoření mokřadu nebo tůně, je zde navrženo, kde by se mohl vodní tok navrátit zpět k původní podobě, kde je vhodné vysadit dřeviny, aby nedocházelo k vodní nebo větrné erozi, navrženo zatravnění údolnic apod. Neberme strategii jako dogma, které se musí splnit, ale materiál, který může pomoci obcím, majitelům, zemědělcům ke společnému vyjednávání,“ říká koordinátorka projektu Šárka Vávrová, která dodává: „Impulsem pro vznik projektu bylo měnící se klima, což je již v dnešní době přijímaný fakt. Jsme si vědomi, že distribuce srážek během roku se mění a bude měnit, že přívalové srážky budou střídány delšími obdobími sucha a že česká krajina na takovou změnu není nachystaná. Chybí jí prvky, které by vodu dokázaly v krajině zadržet a postupně ji uvolňovaly. Krajina postrádá pestrost, a tím je mnohem více zranitelná.“

Právě v těchto týdnech nastává klíčová fáze jednání s obcemi a vlastníky dotčených pozemků. V rámci Strategické rady regionu Broumovsko vznikla pracovní skupina, jejímž úkolem je vytipovávat ve zpracovaném území vhodné lokality k realizaci krajinných opatření a účastnit se zmíněných jednání. Pokud se všechny strany dohodnou, bude možné požádat o grant, který poskytne finance na realizaci navržených opatření. V blízké době tak mohou vzniknout na Broumovsku nová místa podporující zádrž vody, jako jsou mokřady, tůně, stromořadí či meandry potoků.

Projekt „Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I“ byl podpořen grantem z Fondů EHP a Norska 2014–2021, z programu CZ-ENVIRONMENT. Jeho realizace začala 1. března 2021 a končí 31. října 2022. Bližší informace k projektu najdete ZDE.

Kateřina Ostradecká
Agentura pro rozvoj Broumovska
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Tel: 491 521 283, 723 282 214
Email: katerina.ostradecka@broumovsko.cz